پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • راهنمای ایران گردی و جهانگردی
  • مدیریت بند ب
  • صدور بلیت بند الف

:سوابق شغلی

  • نسیم شمال آمل از تاریخ 1389/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: راهنما
  • پر پرواز قائمشهر از تاریخ 1391/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: راهنما

: درباره من

profilepic

سمیرا قاسم زاده بورا
تحصیلات :
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
سن:
36
زبان :
انگلیسی
شهر :
آمل
تاریخ عضویت :
1392/01/01
تماس :
Samiraghasemzadeh@yahoo.com